Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Under kursen utvecklar studenten både teoretiska och praktiska kompetenser som stöder den avancerade kontextuella expertisen för vård inom jourverksamheten.

Opiskelija syventää omaa osaamistaan ja tietoa äkillisesti sairastuneen ja loukkaantuneen potilaan päivystyshoitotyössä.

Läranderesultat

Kurssin osaamistavoitteina on, että:

-opiskelija osaa itsenäisesti arvioida äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kliinisen tilan, tunnistaa peruselintoimintojen häiriöt sekä määritellä hoidon tarpeen

-opiskelija osaa itsenäisesti käynnistää potilaan tilan edellyttämän välittömän hoidon

-opiskelija osaa keskustella potilasturvallisuudesta eri näkökulmista päivystyspoliklinikka työssä ja osaa hyödyntää tiimityöskentelytaitoja kriittisesti sairaan tai loukkaantuneen potilaan hoitotyössä

Innehåll

Koulutusohjelma

-Päivystyspotilaan kliininen tilanarvio ABCDE-menetelmän mukaan ja NEWSia hyödyntäen

-Päivystyspotilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvio (triage)

-Kriittisesti sairaan- tai loukkaantuneen potilaan vastaanottaminen päivystyksessä

-Tiimityön ja potilasturvallisuuden perusteet päivystyksessä

-Hengitystien turvaaminen päivystyspotilaalla

-Äkillisen hengitysvajaus potilaan tunnistaminen ja hoito päivystyksessä

-Kardiologinen potilas päivystyksessä, EKG:n ja sydämen rytmin tulkinta

-Neurologinen potilas päivystyksessä

-Kirurginen potilas päivystyksessä

-Endokrinologiset hätätilanteet päivystyksessä

-Myrkytyspotilas päivystyksessä

-Infektiopotilas päivystyksessä

-Traumatologinen potilas päivystyksessä

-Lapsipotilas päivystyksessä

-Geriatrinen ja mielenterveyspotilas päivystyksessä

Förkunskaper

För att delta i kursen ska studenten ha utfört alla första, andra och tredje årets kurser med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Krävande Vård 2016-2017

Mer information

Undervisnings Språken är svenska, finska och engelska.
Studenten måste ha kunskaper i finska på medelnivå

Kurssilaisella tulee olla sekä englannin että suomen kielen perustaidot, sillä opetus tapahtuu aina jommallakummalla kielellä. Tehtävät ja kirjalliset työt kurssilainen voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi oman valintansa mukaan.

Litteratur

Akuuttihoidon laitteet. 2013. Pölönen, P., Ala-Kokko, T., Helveranta, K., Jäntti, H., Kokko, A. (toim.). Duodecim.

Akuuttihoidon lääkkeet. 2017. Parviainen, I., Ala-Kokko, T., Bendel, S., Kaukonen, M., Koivula, I. (toim.). Duodecim.

Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017. Ritmala-Castrén, M., Lönn, M., Lundgrén-Laine, H., Meriläinen, M., Minna Peltomaa (toim.) 2., uudistettu painos. Duodecim.

Verensiirto-opas. Eeva-Riitta Savolainen, Anri Tienhaara, Tomi Koski, Eija Mahlamäki, Susanna Sainio, Katja Salmela (toim.) 1. painos 2018. Duodecim.

EKG-tulkinnan työkirja. 2016. Mäkijärvi, M., Parikka, H., Raatikainen, P., Heikkilä, J. (toim.) Duodecim

EKG. 2003. Heikkilä, J., Mäkijärvi, M. (toim.) Duodecim Duodecimin kirjat ovat myös verkkokirjoina, www.terveysportti.fi Extern länk, vaatii oston.

Ensihoito. 2017. Kuisma, M., Holmström, p., Porthan, K. Sanoma Pro.

Oireista työdiagnoosiin. 2016. Kosonen, A., Saikko, S., Alanen, P., Jormakka, J. Sanoma Pro.

Additional learning material/scientific articles are posted on ItsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Oppimismenetelminä käytetään luentoja, verkko-opetusta, työpajoja, oppimistehtäviä sekä simulaatioharjoituksia.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Paakkonen Heikki
 • Stenman Tiina
 • Villikka Denise

Examinator

Villikka Denise

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Introduction to the course:
17.9 Introduction to the course beginning 9am. A class schedule will be given with accurate times on lecture/contact days.
19.9 HTH koulutuspäivä certification (9-16) E4
24.9 Lectures
26.9 Simulations (9-16)
1.10 Lectures
3.10 Simulations (9-16)
8.10 Lectures
10.10 Simulations (9-16)
15.10 Lectures
17.10 Simulations (9-16)
22.10 Lectures
24.10 Simulations (9-16)

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning