Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan planera coh genoföra vården för en riskgravida kvinna samt handleda och motivera henne mot optimal hälsa.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att vårda kvinnan vid avvikande graviditet inom specialvård; mödrapolikliniken, antenatalavdelningen, på jour.

Innehåll

Handledd praktik 7,5sp på antenatalavdelningen eller på mödrapolikliniken eller på jour. Platserna bokas via Jobstep under föregående termin.
Studietid 35t/ve+5t till skriftligt arbete.

Förkunskaper

mödrahälsovård 1,2,3
förlossningsvård 1,2
obstetrik 1,2
neonatalvård
Fördjupare yrkesstudier i mödrahälsovård, i antenatalvård, i förlossningsvård

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Studieperioden ingår i Barnmorskestudier
Studerande söker sin studieplats via Job-step; Bmi: avd 4 eller mödrapolikliniken
Kvinnokliniken: avd 42 eller mödrapolikliniken
4ve under tidsperioden ve 13-21

Litteratur

se teorikurser

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 20 timmar
  • Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 160 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Uppsatser

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

vt 2008

Examinationsformer

2008-05-30 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning