Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

9 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskaper om akut- eller intensivvårdens specifika karaktär och förstår hur olika kunskaper tillämpas i vården av en patient på en intensvivårds-,jour- alt. specialavdelning eller poliklinik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-ta del av akut- eller intensivvårdlärans centrala vårdprinciper och metoder samt medverka i patientens vård
-ha teknologisk beredskap och ser människan i den svårt sjuka patienten
-ta emot ordinationer och utföra dem under handledning
-kunna samarbeta
-reflektera över det etiska i olika vårdsituationer

Mer information

För 04IK alternativt v. 8-13.2007 eller v.16-21.2007 Studerande kan välja akutvårdsyrkespraktiken på intensivvårdsavdelning, specialavdelning eller poliklinik

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Rosenqvist Anita

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Vårterminen 2007 : alternativt
v. 8 - 13 eller v. 16 - 21

Examinationsformer

2007-03-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning