Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Barnmorskestuderande kompletterar sitt yrkeskunnande via olika specialfrågor, studiedagar, seminarier, studiebesök, besök på organisationer, specialisternas föreläsningar...

Läranderesultat

Studerande har fått kompletterande och fördjupad förståelse både på sitt yrkesområde och tvärvetenskapligt samarbete.

Innehåll

anestesiologi som en delkurs -specialist föreläsningar(6t)
anestesivård- specialist föreläsningar HVM, anestesiss Maria Karhela (8t)
Olika studiebesök (nöddopet, dödfött barn, sjukhuspastor(2t) eller näringsterapeut(2t))
och/eller
studiedagar eller
individuella val för specialföreläsningar på området (10t)
seminarier (4t)

Förkunskaper

Studerande har en översikt på barnmorskearbetets olika områden

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Studerande dokumenterar sitt deltagandet i specialföreläsningar enligt eget val (10t)- listan lämnas till läraren
-ett av temaområdet presenteras i seminarietillfället

Litteratur

individuellt aktuella forskningsartiklar som kompletterar skriftligt arbete

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • seminarier - 2 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 26 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 12 timmar
  • Varav schemalagda studier: 14 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

  • Vaahersalo Jukka
  • Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning