Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Hälsa och ohälsa under förlossning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att skapa förståelse för de kvinnliga hormonernas funktioner.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten förstå hormonernas verkningsmekanismer hos kvinnan och kunna tillämpa kunskapen vid mödrarådgivning

Innehåll

Hormonverkan under menstruationscykeln, puberteten, graviditeten, förlossningen, amningen och menopausen.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi 3sv inom vårdprogrammet

Litteratur

Bjålie, J. 1998. Människokroppen. Liber. Stockholm. ISBN 91-47-049197 s.412-433 eller
Haug, E.1993. Människans fysiologi.Liber. Stockholm.ISBN 91-634-0052-9 s.479-505
och
Budowick, M. 1993. Anatomisk atlas. Liber. Stockholm. ISBN 91-47-00091-0 s. 286-287 o.188-191.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Grönfors Nina

Examinator

Grönfors Nina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

R

Examinationsformer

2007-02-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning