Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

0 sp

Läranderesultat

Studerande får ökad kunskap och förståelse för den mentala omställningsprocess en kvinna genomgår då hon blir mor. Studerande lär sig känna igen olika sätt en kvinna kan uppleva moderskapets olika faser på och hur det kan påverka hennes beteende i vårdkontakten. Studerande lär sig på ett bättre sätt kunna stöda en kvinna i moderskapsprocessen.

Innehåll

Studerande bekantar sig med litteratur om de psykiska processerna i utvecklingen mot moderskapet,i förlossningen och den första tiden efter förlossningen. Studerande fördjupar sig i olika kvinnors berättelser om sina upplevelser och kopplar dessa till de psykologiska teorierna och sitt eget jobb som barnmorska.

Mer information

Kursen bedöms godkänt/underkänt. För att få godkänt krävs närvaro och aktivitet på lektionerna samt presentation av eget grupparbete. Frånvaro kompenseras med individuell skriftlig uppgift. Kursdeltagarna refererar från litteratur om moderskap, leder diskussion och kopplar till egna case-erfarenheter.

Litteratur

Rekommenderad litteratur:

Nieminen, Nummenmaa. Lapsen syntymisen psykologia, Raskaus ja synnytys sekä varhainen vuorovaikutus perheen näkökulmasta. WSOY 1984.

Stern, Daniel N. En mor blir till : hur moderskap förändrar dig för all framtid.Stockholm : Natur och Kultur, 1999.

Bergström, Malin. Att bli mamma. Stockholm: Bonniers, 2003.

Stern, Daniel N. Moderskapskonstellationen : en integrerad syn på psykoterapi med föräldrar och små barn Stockholm : Natur och kultur, 1996. (enbart kapitlet om moderskapskonstellationen s.225-243)

Mera självbiografiska berättelser för exemplen:
Lerner, Harriet. Hur barn förändrar ditt liv / Harriet Lerner ; översättning: Gun Zetterström.Stockholm : Forum, 1999. (enbart till s. 85)
Ehnholm Hielm, S. & Koli, M. (red.):Rapport från Planet Mamma. Helsingfors: Söderströms, 2004
Karin Milles. En mammas dagbok ? eller hur det blev när barnet kom ut. Stockholm: ScandBook , 2003.
Borelius, Maria. Sedan du fött: En bok om den nyblivna mammans kropp och själ. Stockholm: T.Fischer & Co, 1993.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 20 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Helena Rahikainen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning