Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i psykiatrisk hälso-och sjukvård för att de studerande skall kunna utveckla sin kunskap och handlingsberedskap.

Läranderesultat

Studerande skall fördjupa sina kunskaper och inse vårdrelationens betydelse och medvetet kunna använda sina egna färdigheter för patientens bästa. Kunna analysera gränserna för den egna kunskapen och kunna använda handledning som stöd. Fördjupa insikten om och kunna analyser etiska principers betydelse i den psykiatriska vården och kunna tillämpa dem. Förstå betydelsen av förebyggande och rehabiliterande mentalvårdsarbete samt kunna medverka i rehabiliteringen.

Innehåll

Teoretiska studier 6sp Yrkespraktik 30sp

Förkunskaper

Grundstudier, yrkesstudier, Psykiatrisk hälso- och sjukvårdslära I, Psykiatri I.

Litteratur

Hösten 2006:
Crafoord,C. (1994) 2005 Människan är en berättelse. Falund: Natur och Kultur
Punkanen,T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Helsinki: Tammi
Mielenterveystyö Euroopassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvityksiä 2004:17
Artikel:
Ala-Nikkola,T. et al 2005 PPC- hoitoisuusluokitusmittarin käyttönotto, kokemuksia ja johtopäätöksiä. Saisaanhoitaja- Sjuksköterskan 9, (vol 78, s 20-22)
Våren 2007
Haarakangas,K. & Seikkula, J. (toim.) 1999 Psykoosi- uuteen hoitokäytäntöön.Helsinki: Kirjayhtymä
Kalkas,H. & Sarvimäki,A. 1996 Omvårdnadsetikens grunder. Stockholm: Liber Utbildning
Rawlins, R. et al 1993 Mental Health- Psychiatric Nursing. A Holistic Life- Cycle Approach. St. Louis: The Mosby Company (valda delar)
Stuart, G. & Sundeen, S. 1991. Principles and Practice of Nursing Psychiatric. St. Louis. Mosby Kap 28.
Artikel
Saastamoinen, H. et al 2005 Miten sairaanhoitajat kokevat työnsä mielenterveystoimistoissa? Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan 1 (vol 78) s 19-21.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 90 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Stenbock-Hult Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

08.01.07 kl 10.15-11.45
10.01.07 kl 10.15-11.45
11.01.07 kl 08.30-12
16.01.07 kl 08.30-12
17.01.07 kl 10.15-11.45
18.01.07 kl 13.00-14.30
24.01.07 kl 12.45-14.15
30.01.07 kl 10.15-11.45
31.01.07 kl 8.30-16
02.02.07 kl 13.15-14.45
06.02.07 kl 12.15-16
08.02.07 kl 10.15-11.45
14.02.07 kl 10.15-11.45
16.02.07 kl 12.45-14.15
29.03.07 kl 10.00-13 Tentamen
13.30-15
13.04.07 kl 12.30-14.15
22.05.07 kl 10.15-11.45

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning