Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård
  • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppdatera och fördjupa kunskapen och handlingsberedskapen i medicinska ämnen så att studenten bättre kan förstå patientens situation och helhetsvård.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:
-förstå sambandet mellan medicinska ämnen och vård
-kunna identifiera olika symtom på sjukdom och förstå hur olika sjukdomar behandlas
-kunna förebygga och ingripa vid störningar i patientens hälsotillstånd
-förstå komplexiteten i patientens helhetsvård

Innehåll

Olika medicinska subspecialiteter

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi, klin. fysiologi 1, klin. farmakologi 1, inre medicin och kirurgi 1

Litteratur

Meddelas senare / Will be informed later

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Examinator

Marianne Tast

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

På hösten minst 3 valbara föreläsningar ur kursen i medicin II (neurologi+geriatri)= 0.5 sp
På våren kursen Det multiprofessionella samarbetet inom hälsobefrämjande i mars obligatorisk = 0.5 sp
16.3.07 och 27.3.07 kl. 13-16 se kursbeskrivningen
Föreläsningarna i kirurgi = 0.5 sp

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning