Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande erhåller en fördjupad kunskap och når en handlingsberedskap inom det perioperativa vårdområdet. Syftet med anestesivårdens metoder är att studerande tillämpar och utvecklar sina kunskaper och färdigheter huvudsakligen i den intraoperativa fasen av den perioperativa processen.

Läranderesultat

Studerande deltar i anestesivården preoperativt genom att förbereda patienten, intraoperativt i att övervaka och vårda patienten och postoperativt delta i vården av den bedövade eller sövda patienten. Studerande utvecklar en förmåga att analysera och reflektera i den unika vårdsituationen utgående från sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, lär sig utnyttja forskningsresultat och att definiera den perioperativa vårdens forskningsproblem.

Innehåll

Anestesivårdens metoder i teori och praktik

Förkunskaper

Grund- och yrkesstudier i vård

Litteratur

Rosenberg,P et al. Anestesiologia ja tehohoito. 1999. Vammalan Kirjapaino Oy, ISBN 951-656-031-8 (valda delar)
Korte, R. et al. Perioperatiivinen hoito. 1996. WSOY: gaafiset laitokset. Porvoo. (valda delar)
Aktuella artiklar och forskningrapporter

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 32 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
  • Varav schemalagda studier: 12 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

06.02.07 kl. 12-15.30 (4h)
07.02.07 kl. 8.30-12 (4h)
09.02.07 kl. 9-16 självstudier
15.02.07 kl. 16-19.15 (4h)

Examinationsformer

2007-04-25 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning