Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Inremedicinsk och kirurgisk vård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin kunskap och handlingsberedskap i inremedicinsk &kirurgisk vårdlära för att kunna fungera som sakkunnnig inom sitt vårdområde.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att
-reflektivt, kreativt och systematiskt planera, genomföra och utvärdera sitt arbete
-kunna bemöta, handleda och sakkunnigt stöda patienten och hans anhöriga i den akuta och kontinuerliga vården och rehabiliteringen samt i livets slutskede.

Innehåll

Inremedicinsk-kirurgiska vårdlärans teori och metoder

Förkunskaper

Grund- och yrkesstudier i vård

Litteratur

Kravbeskrivning för tentamen i inremedicinsk-kirurgiska vårdlärans teori och metoder II
Tentator: Anita Rosenqvist
A. Föreläsningsanteckningar och utdelat material

B. Eriksson,K & Lindström,U.Å (red) 2000 Gryning En vårdvetenskaplig antologi:
- Söderlund, M Mänsklig värdighet i vården s. 139 - 157
- von Post, I Professionell - att vara etisk i sin hållning s. 159-173

C. Holmia, S et al 1998 Sisätauti-kirurginen hoitotyö s. 26-112 och s. 262-276

eller

Iivanainen et al 2001 Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö kap. 1: s. 23-41, kap. 2: s. 71-84, s.92-135, kap.3: s.167-199 och s. 685-700

D. Iivanainen et al Sairauksien hoitaminen 2006 kap.10: s.462-520

E. Artiklar:
Omvårdaren 1 / 2003:
- Vem är gallan på femman? s. 13-14
- Vilka värden styr våra handlingar? s. 16-18
- Sandberg, J.: Sorg och saknad efter en närståendes flytt s. 22-27
Omvårdaren 4 / 2004:
- Lindvall, L.: Kroppen är en talande, gåtfull boning s. 16-21
Omvårdaren 3 / 2005:
- Rundquist, E.: Makt som fullmakt s. 15-19
Omvårdaren 5 / 2005:
- Roxberg, Å.: Tröst kan vara vila och kamp – men också vila i kampen s. 18-22

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Rosenqvist Anita

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2007-02-13 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning