Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sina kliniska kompetenser.
Studerande fördjupar sin kunskap i bedömning och
vård av den kritiska patienter inom intensivvård,
intraoperativ vård och anestesisjukvård.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:

-Kunna kommunicera, diskutera samt aktivt delta
i närundervisning dagarna i simuleringscentrum.

Tema: Prehospital vård, perioperativ vård och
intensivvård.

Innehåll

Introduktion till prehospiral vård. (1sp.)
Introduktion till intesivvård (2 sp.)
Introduktion till perioperativ vårdarbete i
operationssal
(anestesiskötare, instrumentskötare/passare)
(1 sp.)

Förkunskaper

Studerande skall ha avklarat följande kurser
(kursen i sin helhet godkänd):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I och Klinisk vård II.Studenten
måste ha varit ut på minst 1 olika
praktikfält före deltagande i kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Deltagande i närstudiedagar i simuleringscentret
samt godkänd teoritentamen är förutsättningar för
godkänd kurs.

Litteratur

Tilläggsmaterial finns på itslearning.
* Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka
vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.

AS ALTERNATIVE TWO

* Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för
sjuksköterskor. Studentlitteratur

AND

* Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att
övervaka
patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur
(kap 1-15)

* Aktuella artiklar och forskningar
* Föreläsningsmaterial

Referenslitteratur:
* Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta
päivystyspoliklinikalle. WSOY
* Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande. (kapitel om
CV
kateter)
Studentlitteratur
Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T.,
Vahtera,
A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja
tehohoidon
perusteet. Duodecim (valda delar)
* Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I.,
Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon
lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 19 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 27 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Mini lectures during contact days in the simulation center & walk- throughs - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 152 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 152 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara
följande:

Delta i praktiska övningar och simuleringar.
Delta i teoristudier/aktiviteter på
itslearning.
Godkänd skriftlig tentamen.

Lärare

 • Carstens Laura
 • Eronen Lotta
 • Mannevaara Pauleen
 • Paakkonen Heikki
 • Sjölund Terese
 • Skogster Annika

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (91 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Introduktionen till kursen är den 3.9 kl 8-9.
Mellan 9-12 är det föreläsning prehospital vård.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 08:00 - 09:00 F249 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Introduktion/ Introduction Carstens Laura
Mannevaara Pauleen
2019-09-03 09:00 - 12:00 F249 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Introduktion Mannevaara Pauleen
2019-09-19 08:00 - 16:00 F143 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
2019-09-27 08:00 - 16:00 F143 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Sjölund Terese
2019-10-16 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-16 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-16 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-16 08:15 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård
2019-10-17 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-17 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-29 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-29 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:15 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-30 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-30 08:15 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning