Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får en förståelse för
vårdvetenskapens tillkomst, uppbyggnad och etiska fundament

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att;
- förstå vårdvetenskapens tillkomst och kunna se vårdandets
utveckling ur ett historiskt perspektiv
- förstå vårdvetenskapens uppbyggnad och värdegrund
- få insikt i vårdandet ur ett idéhistoriskt perspektiv

Innehåll

Vårdvetenskapen som en autonom humanvetenskap
Vårdandets historia
Idéhistorisk metod
Vårdetiska teorier

Förkunskaper

Grunderna i evidensbaserat vårdarbete

Litteratur

Eriksson,K (red) 1995 Mot en caritativ vårdetik Åbo Akademi
Eriksson,K 7/2001 Vårdvetenskap som akademisk disciplin Åbo
Akademi
Eriksson,K & Mathilainen,D 8/2002 Vårdandets och
vårdvetenskapens idéhistoria Åbo Akademi

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 100 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd inlämningsuppgift och seminariedeltagande

Lärare

  • Gray Pamela
  • Lejonqvist Gun-Britt

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning