Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • tillämpade studier - 0 timmar
  • Praktik - 300 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 300 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 300 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Solveig Sundell

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

19.02.07-30.03.07

Examinationsformer

2007-04-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning