Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge baskunskaper i pediatrik

Läranderesultat

stud skall behärska de viktigaste barnsjukdomarnas epidemiologi, symtom, differentialdiagnos och behandling

Studieaktiviteter

Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 35 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 35 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Onninen Berit

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2006-10-27 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning