Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2005 - Barnmorskearbete, fördjupning

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

9 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan verksamma på barnsängsavdelningen vid barnmorskans kompetensområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att vårda den nyförlösta kvinnan och barnet

  • kan handleda föräldrar vid barnavården och amningen
    -kan följa moderns fysisk välbefinnande

Innehåll

Praktiska studier på barnsängsavdelningen under handledning av en erfaren barnmorska. Studerande följer handledarens arbetsturer i 3shiftsarbete

Förkunskaper

studerande har avlagt teoristudier för klinisk mödravård

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Avklarade teorikurssen är förutsättning för praktiska studier
Skriftligt arbete med vårvetenskapliga forskningsartiklar lämnas in efter praktikstudier och presenteras i seminariet

Litteratur

angiven på teorikurssen

Studieaktiviteter

  • Praktik
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kursens tidtabell

studier på barnsängsavdelningen är under tiden ve 8-13 eller ve 16-21/2006
Arbetslistorna, målsättningar, egen- och handledarens evaluering lämnas in efter kurssen, var efter får studeranden sina sp inregistrerade

Kurs och studieplanssökning