Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Kvinnans hälsa och ohälsa

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

7 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att möta den gynekologiska patienten professionellt och förtroendefullt
Studerande kan se gynekologisk hälsa som en del i sexual och reproduktiv hälsa

Förkunskaper

avklarade grundstudier

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Väyrynen Pirjo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning