Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande klarar av att ta hand om och trasportera nyföt barn i akuta situationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha färdigheter att klara av oväntade situationer med nyfödda barnet tex dåligt barn vid födsel. Studrande kan påbörja återupplivning och vet vilka åtgärder som hör till barnmorskansuppgifter. Om övrigt hjälp inte finns tillgängligt skall hon kunna möjliga transport, återupplivning osv.

Innehåll

-lära att rengöra luftvägar
att uppehålla andning
att starta återupplivning

 • kunna kolla upp funktionen av återupplivningsbordet och använda redskap
  -att kunna suga och ge syre
  -att transportera den nyfödda
  -att använda kuvös i observationen/transporten
  -att kunna vårda det prematura barnet

Förkunskaper

neonatologi
neonatalvård

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

praktiken 4.5sp

Litteratur

Kostiainen, P.. Ruuskanen, S., Surakka, T.,2004 Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja: Hygieia. Kustannusosakeyhtiö Tammi Gummeruskirjapaino: Jyväskylä isbn:951-26-5119-x

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 15 timmar
 • skriftlig uppgift inlämnas till läraren - 0 timmar
 • Praktik - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Uppsatser

Lärare

Sundell Solveig

Examinator

Solveig Sundell

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning