Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

9 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
-tillämpar sina teoretiska kunskaper i den perioperativa processen
-planerar tillsammans med handledaren vården av patienter i bedövning eller allmän anestesi
-tillämpar de aktiviteter och metoder som allmänt används inom anestestivårdarbetet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-använda den vårdterminologi som hänför sig till specialvårdsområdet
-enligt läkares direktiv upprätthålla anestesi tillsammans med handledare och ombesörja rapportering
-övervaka en sövd en och bedövad patient samt analysera vårdsituationer under handledning
-administrera läkemedel under handledning
-fungera som teammedlem

Förkunskaper

Avklarad kurs i anestesivårdens metoder I

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

För grupp 04op
vårterminen 2007 6 veckor

Kurs och studieplanssökning