Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

9 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får i praktiken öva sina färdigheter samt omsätta sina teoretiska kunskaper inom operationssjukvården i praktiken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
-kunna använda den terminologi som hänför sig till specialvårdsområdet
-ha en helhetsbild av befattnings- och ansvarsområdet inom opertionssjukvården
-kunna tillämpa den perioperativa processen genom att delta huvudsakligen i den intraoperativa fasen
-kan tillämpa de aktiviteter och metoder som används inom operationssjukvården
-kan utvärdera tillsammans med handledaren olika vårdsituationer

Förkunskaper

Periopertivvårdlära
Anestesiologi 1
Dag- och korttidkirurgisk vård

Studieaktiviteter

Praktik - 240 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

6 veckor (9 sp) praktik under vårterminen 2007

Kurs och studieplanssökning