Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Perioperativ vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskaper om dag- och korttidskirurgiska vårdens specifika karaktär

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-tillämpa den perioperativa vårdprocessen
*i den perioperativa fasen genom samtal med patienten, intervju, patientrådgivning och undervisning
*i den intraoperativa fasen under handledning övat den teknologiska färdigheten och då fungerat som passare, assisterat vid enklare opertioner samt övervakat främst lokalbedövade patienter
*i den postoperativa vården övervakat patienten efter operation och anestesi samt deltagit i rådgivning vid hemfärd eller överlåtelse till vårdavdelning
-kan samarbeta
kan tillsammans med handeledaren utvärdera olika vårdsituationer

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

04OP v.43-46 alternativt v. 47-50

Examinationsformer

2006-08-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning