Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära känna den nya 3D greenscreen teknik för TV, lär känna trackingsystem, planera och filma TV- program på LUME med virtuelteknik. Kursen ordnas tillsammans med Konstindustriella högskolan /scenografer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att delta i virtuell studioproduktion där man utnyttjar 3D teknik.

Innehåll

Praktiska övningar på LUME, planera, bygga och filma olika TV-produktioner i TV- studion. Under kursen produceras + testas olika TV-programtyper på LUME med den nya 3D virtuell system Brainstore + Motion analysis + Motion Capture. Postproduction för klipp + ljud på Arcada.

Förkunskaper

Flerkamera grundkurs, Flerkamera 1

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen ordnas tillsammans med Aalto (Konstindutriella Högskolan) /scenografer + Metropolia / 3D studeranden

Litteratur

Ges under kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 90 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Deltar i produktionens alla faser. Slutrapport, färdig TV-program

Lärare

 • Haro Taneli
 • Mård Tommy

Examinator

Haro Taneli

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen börjar med en dags kick-off redan i 27.01.2014 klo 10:00 på LUME/ Virtuklassen dvs Kick-Off. Då bestämmer vi vad ska vi filma i studion, hurudana resursser vi har + vad har vi gjord under tidigare 3D kurser. 28.-29.01. olika idepalaver som studeranden ornar själv 30.01. 10-15:00 Idecheck / virtuklassen 31.01.-15 klo 10-15;00 3D demonstrationer i TV-studion/LUME / Toni och Max Vko 6: mukana lavastajat ja arcadalaiset ja metropolia (?) Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti, tapaamiset (sovitaan myöhemmin) Torstaina tai perjantaina suunnitelmien tsekkaus VKO 6-7 ja 14-19: Metropolia mallintaa (heillä on varattu nämä viikot+vko 8-13 perjantait, eli sen mukaan pitää resursoida). Periaatteessa vko 16 alussa mallit pitää olla jo valmiit. Käytännössä siis n.4 viikkoa mallinnusaikaa ja viikko testaukseen. Vko 18 ja 19 voi tehdä varmaan vielä viilauksia loppupuolella kuvattaviin juttuihin / jälkityöanimaatioita. Katsotaan kun selviää mitä tehdään. VKO 15-18 RAKENNUS; TESTIT, KUVAUKSET

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2014-05-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-05-15 - Rapporter och produktioner
 • 2014-05-15 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning