Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen att ge framtida media proffs grundläggande kunskaper och konceptuella vektyg för att ansvarsfullt utföra deras professionella uppdrag.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs så förväntas studerande vara förmågen att utnyttja olika tokningsverktyg och koncept som prestenterats under kursen för att kritiskt granska medietexter.

Innehåll

Se beskrivning över kursinnehåll på engelska.

Förkunskaper

Kursen hålls på engelska vilket medför att kursdeltagaren förutsätts ha goda kunskaper såväl skriftligt som muntligt.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro.
Kursdeltagarna bör ha tillgång till kurslitteraturen genast från kursens början.

Litteratur

Stocchetti Matteo and Karin Kukkonen, 2011. 'Critical Media Analysis: An Introduction for Media Professionals'. Wien: Peter Lang,

Studenterna uppmanas också läsa en eller flera av nedanstående texter:

George Orwell, '1984'. Any edition
Aldous Huxley, 'A Brave New World'. Any edition

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Se beskrivning över examinationskraven på engelska.

Lärare

Stocchetti Matteo

Examinator

Stocchetti Matteo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-31

Kursens tidtabell

Please, see Rooms Reservation in ARBS below

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning