Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen av dokumentärfilmen som genre för deltagarna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skilja på olika genren inom dokumentärfilm och kunna medverka i produktion av dokumentärfilmer ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och tre övningsuppgifter som görs i par, och en individuell skriftlig uppgift. Deltagarna skriver vidare en s.k. treatment i grupp, med sikte på en längre dokumentärfilmsproduktion som produceras under läsåret 2012-13 inom ramen för kursen Dokumentärfilm (P4). Anvisningar för övningsuppgift a), b) och c) 3 övningsuppgifter som bygger på varandra.2-3 min längd Använd dig av samma material i de olika uppgifterna. Arbeta i grupper på 2 personer Använd AUTENTISKT ljud! Att bearbeta det autentiska ljudet är OK men INTE att spela in musik i ljudstudion eller att använda sig av färdigt inspelad musik Tema: UTANFÖR a) Observatory mode (FLY ON THE WALL) Feedback 16.9 / 2 inspelningsdagar + 2 klippdagar (ca 16 h) b) Performative mode (SUBJEKTIV) Feedback 10.10 / 1 inspelningsdagar + 1 klippdag (ca 8 h) c) Participatory mode (INTERVJU) Feedback 21.10 / 1 inspelningsdag + 1 klippdag (ca 8 h) Sammanlagd klipptid 40 h. • TIDTABELL • 2.9 Kick Off / Kursupplägg / Brainstorming/ Indelning i grupper/ Observatory Mode / JN 6.9 Arbete i små produktionsteam / Fred Nordström 7.9 Genomgång av ämne för övningsuppgifterna/ JN 16.9 Feedback / Observatory Mode OBS! Deadline för ÖV 1 21.9 Expository Mode / Reflexive Mode / Poetic Mode / JN 28.9 Performative Mode / JN 10.10 Feedback / Performative Mode OBS! Deadline för ÖV 2 12.10 Participatory Mode / JN 21.10 Feedback / Participatory Mode • Kursavslutning OBS! Deadline för ÖV 3

Mer information

Närmare information om kursuppgifterna finns på itslearning och ges under lektionerna.

Litteratur

Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press ISBN: 0-253-21469-6 ÖVRIG RELEVANT LITTERATUR: Barnouw, Erik (1993) Documentary - a history of the non-fiction film New York: Oxford University Press Aaltonen, Jouko (2006) Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa – dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi. Helsinki: LIKE. Aaltonen, Jouko (2006) Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa – dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi. Helsinki: LIKE. Wells, Paul (2001) The Documentary Form: Personal and Social 'Realities' i An Introduction to Film Studies (ed. Jill Nelmes) London: Routledge Helke, Susanna (2006) Nanookin jälki – Tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla. Helsinki: Taideteollisen Korkeakoulun julkaisusarja Austin, Thomas & de Jong, Wilma (ed.) (2008) Rethinking Documentary – New Perspectives, New Practises Glasgow: McGraw-Hill Rabiger, Michael: (1998): Directing the Documentary Oxford: Focal Press FILMER Robert Flaherty: Nanook of the North D.A. Pennebaker: Don´t Look Back Alan Resnais: Night and Fog Errol Morris: Thin Blue Line Chris Marker : Sans Soleil Steve James: Hoop Dreams Werner Herzog: My Best Fiend Morgan Spurlock: Supersize Me Raymond Depardon: Modern Life Ulrich Seidl: Animal Love Keith Fulton, Louis Pepe: Lost in La Mancha Jia Zhang-Ke: 24 City Marc Singer: Dark Days

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

80% närvaro (max 2 frånvaron) Deltagande i tre övningsuppgifter. Godkänd individuell skriftlig uppgift.

Lärare

  • Lindfors Kauko
  • Nordström Fred
  • Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning