Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • It 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Tillverkningsautomation 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Främmande språk

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Att ge studerande grundkunskaper i tyska samt förmåga att uttrycka sig i såväl enkla vardagliga som yrkesrelaterade situationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • behärska grunderna i tyskt uttal
 • kunna ställa och besvara enkla frågor rörande
  sig själv och sin familj
 • kunna fråga och berätta vad klockan är, förstå
  datumangivelser
 • kunna veckodagarna
 • kunna kommunicera i enkla café-och restaurang-
  situationer
 • kunna klara av enkla telefonsamtal
 • kunna diskutera enkla arbetsrutiner

Innehåll

Kommunikation i vardagliga situationer, interkulturella aspekter, centrala grammatikaliska strukturer

Förkunskaper

Tyska grundkurs, del 1

Mer information

Kursen som började våren 2006 fortsätter hösten 2006
Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Eva Kauppi, Heli Simon; Fahrplan 1 (Tekstit ja sanastot / kielioppi ja harjoitukset)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Självstudier - 48 timmar
 • - 42 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Kursens hemsida

Kursen har ingen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-02-04

Kursens tidtabell

28.08.2006-04.02.2007

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning