Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga
kunskaper i finska som enligt lagen om de
språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studentens yrkesutövning och utveckling
i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Muntliga test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntliga test 29.2 eller 7.3.2017 25.2.2015.

Examinationskrav

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Muntliga uppgifter 30 p
Stödmaterial 10 p
Skriftliga inlämningsuppgifter 20 p
Skriftligt tentamen 20 p
Muntligt test 70 p

Lärare

 • Herva Marja
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2017-05-31

Examinationsformer

 • 2017-02-22 - Tentamina
 • 2017-02-01 - Rapporter och produktioner
 • 2016-02-29 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning