Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga
kunskaper
i finska som
enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studentens yrkesutövning och utveckling
i
yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för
språk)

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntliga tentamen: 12.12 och 14.12

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2016-05-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 12:30 - 15:00 E383 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-05 12:30 - 15:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-12 12:30 - 15:00 B522 IInhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-19 12:15 - 15:30 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-11-26 12:30 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-03 12:30 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-10 12:00 - 16:00 B522 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika
2019-12-16 12:00 - 14:00 B327 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för BM HV SJ A Rancken Ulrika

Kurs och studieplanssökning