Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att - utveckla förmågan att fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga talsituationer på yrkesområdet - att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - uppge sina personalia och förklara sin utbildning och sin arbetserfarenhet - klara av kund kontakter/förhandlingar, debatter - hålla korta anföranden om företag, organisationer, produkter, eller tjänster - skriva affärsbrev

Innehåll

min arbetsplats, min utbildning, knyta affärskontakter, affärskorrespondens, muntliga presentationer

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande. Level B1.1 European Framework

Kursen ersätter följande kurser

Engelska 5sp (2005 - 2013, företagsekonomi)

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Recommended course book: Business Communication. Krizan, Merrier, Jones. (Thomson South-Western 6th edition ISBN 0-324- 22536-9) Other literature: The Good Grammar Guide. Richard Palmer (Routledge Study Guides - Routledge) Guide to Managerial Communication - Effective Business Writing and Speaking. Mary Munter (Prentice Hall) Mastering Communication. Nicky Stanton (Macmillan Master Series) Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to Effective Communication. John Seely (Oxford University Press) Schaum's Guide to Great Presentation Skills. Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald (McGraw-Hill) Schaum's Guide to Writing great Research Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill) Collins Cobuild English Dictionary (HarperCollins) Ytterligare material kommer att finnas på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande 1. lämnar in alla inlämningsuppgifter vid utsatt datum 2. får godkänt vitsord i tentamen

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-29

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 10:15 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-01-20 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-01-27 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-03 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-10 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-17 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-24 10:30 - 12:00 F365 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-02 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-09 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-16 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 DISTANCE-STUDY Kimberley Nigel
2020-03-23 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 DISTANCE-STUDY Kimberley Nigel
2020-03-30 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-06 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-20 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-27 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-04 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-11 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-18 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning