Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga
yrkesrelaterade
talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och
skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit
viktig
vårdterminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av organisationsstrukturen på et
sjukhus, mediciner, tjänster och processer.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
och
debatter.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och
förklara
sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen, att upp
patientberättelser

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!

Närvaro obligatorisk.

Litteratur

En av följande romaner (bestäms på första
träffen):

Look Me in The Eye av John Robinson
My Stroke of Insight av Jill Bolte Taylor
Thinking in Pictures av Temple Grandin
Left Neglected av Lisa Genova
As We Are Now av Mary Sarton
So Many Eversts av Diana Webster
Still Alice av Lisa Genova

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig aktivitet (övningar
och
närundervisning).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat
sammandrag elelr analys.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning
upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för
att bli godkänd.
Aktivitet (närvaro & övninngsuppgifter)upp till
20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

 • Kimberley Nigel
 • Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 12:00 - 14:00 English First meeting, online class for all groups Ray Jan-Anders
2020-03-31 13:00 - 15:00 Engelska SJ Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-09 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-16 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-24 10:00 - 12:00 Engelska zoom Kimberley Nigel
Ray Jan-Anders
2020-04-27 10:00 - 11:45 Engelska SJ Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-04 12:00 - 14:00 Engelska BMHV/SJ/FV Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-11 08:15 - 10:00 Engelska SJ Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-18 10:00 - 12:00 Engelska BMHV/SJ/FV Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-26 08:30 - 10:00 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 10:00 - 11:30 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 11:30 - 13:00 Engelska SJ Ray Jan-Anders
2020-05-26 13:00 - 14:30 Engelska SJ Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning