Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
get the students familiarized with basics
of fluids along with understanding of the
basics of heat transfer and thermodynamics laws

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
-understand principles of fluid mechanics
-understand basics of heat and heat transfer
-apply thermodynamics laws to applications

Innehåll

-vectors and units
-introduction to Fluid Mechanics
-Bernoulli's equation
-thermal properties of matter
-first law of thermodynamics
-second law of thermodynamics

Förkunskaper

Math1, Math2

Litteratur

University Physics
by Young and Freedman

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 48 timmar
  • exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 4 timmar
  • Varav schemalagda studier: 128 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Durbo Badal

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-04-12

Examinationsformer

2009-04-12 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning