Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att möjliggöra för studenter att förstå och tillämpa tekniska metoder i designanalyser vilket leder till ett materialval i mekaniska designprocesser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Innehåll

1. Mekaniska designprocesser och material 2. Multiaxiala spänningar och stammar 3. Material misslyckande Kriterium i 3D spänningar 4. Stressintensiteter i komponenter 5. Kartläggning av materiella egenskaper 6. Introduktion till materialval i mekaniska konstruktioner

Förkunskaper

Polymerbeabetning Materialmekanik 1 Materialmekanik 2

Litteratur

1. Material Selection in Mechanical Design by Michael F. Ashby 2. Mechanical Design of Machine Elements and Mechanics /A failure Prevention Perspective/ by Jacck A. Collins, Henery Busby and George Staab

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Slut tentamen och kursuppgifter

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2020-03-12 - Tentamina
 • 2016-03-23 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-01 09:15 - 12:00 Material Selection These are bookings made for online lectures Gebrehiwot Silas
2020-04-08 09:15 - 12:00 Material Selection These are bookings made for online lectures Gebrehiwot Silas
2020-04-15 09:15 - 12:00 D398 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-04-22 09:15 - 12:00 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-04-29 09:15 - 12:00 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-05-06 09:15 - 12:00 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-05-13 09:15 - 12:00 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-05-20 09:15 - 12:00 Material Selection Gebrehiwot Silas
2020-05-27 09:15 - 12:00 D398 Material Selection Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning