Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 78 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar
 • Final Theoretical Exam - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Mannevaara Pauleen
 • Sjölund Terese
 • Villikka Denise

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (1 student anmäld)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Please see ARBS for class schedule

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 12:00 E385 Clinical Care II: Medical and Surgical Care It Mannevaara Pauleen
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning