Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 2 timmar
 • Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 137 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 137 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Module quizes & exams Oral quizzes & performance during simulation

Lärare

 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Course timetable listed on the learning platform
(itslearning)

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning