Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten skall förstå den moderna TV-teknikens
principer och
kunna göra analyser fördelar och nackdelar av denna.

Läranderesultat

Förståelse för hur det går till att överföra
analog TV med hjälp av
digital kodning och sedan återskapa den analoga
bilden på TV-
mottagaren.

Innehåll

Digital källkodning och kanalkodning.

Förkunskaper

Digitalfotografering och bildbehandling,
Videofotografering och -
teknik

Litteratur

Mats Röjne. Digital-tv via mark, satellit och
kabel. ISBN
9789144000923. 2006. Studentlitteratur

Ulrich Reimers. DTV, the Family of International
Standards for
Digital Video Broadcasting. Second Edition. ISBN
3-540-43545-
X 2005 Springer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
  • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

En föreläsning: presentation av ny material inför klassen.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning