Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge insikt i kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper hos polymerer utgående från deras kemiska struktur och molekylstorlek, samt klargöra grundprinciperna för sambandet mellan polymerisationsreaktionerna och polymerernas egenskaper.

Läranderesultat

Efter att framgångsrikt avklarat kurserna är studenten förmögen att:
-förstå de kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper hos polymerer utgående från deras kemiska struktur och molekylstorlek
-förstå principerna för polymerisationsreaktioner.

Innehåll

Funktionella grupper hos monomerer och polymerer
Polymerers struktur och egenskaper
Polymerisationsreaktioner och teknik
Metoder för analys av polymerer

Förkunskaper

Plastteknikensgrunder
Kemi

Litteratur

Strong,A.Brent: Plastics Materials and Processing, Pearson Prentice Hall 2006
Challa,G.: Polymer Chemistry, Ellis Horwood
Föreläsningsanteckningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2008-02-06 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning