Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Kursens mål är att studenten skall lära sig hur energiformen elektricitet fungerar och hur den används, grunder i elsäkerhet samt lära sig beräkningar över de vanligaste elkretsarna och lära känna de vanligaste elmaskinerna, distributionsnätet samt de vanligaste elapparaternas egenskaper.

Innehåll

El-lärans grunder:

 • Elektrisk energi
 • Ohms lag. Resistans.
 • Likströmskretsar, serie- och parallellkoppling
  Växelströmslära:
 • En- och trefassystem
  Elektriska komponenter
  Elsäkerhet, elapparater samt eldistribution

Förkunskaper

Litteratur

Gustavsson Anders: Praktisk elkunskap
Ahoranta, Lesch, Sundell: Allmänna periodens elteknik

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning