Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Konstruktionsteknik
  • Tillverkningsautomation 2001 - 2004 - Konstruktionsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen mål är att ge kännedom om finita element metodens grunder och dess tillämpning för analys av problem inom hållfasthetsläran.

Läranderesultat

Kursen ger förståelse för grundläggande principer och metoder i finita element analyser.

Innehåll

Matrisalgebra
Olika typer av finita element
Stavelement
Balkelement
2-D balkelement
Tvådimensionella kroppar
Praktiskt utförande av FEM-beräkningar

Förkunskaper

Hållfasthetslära, Maskinelement

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, MatLab

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 18 timmar
  • Självstudier - 78 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 78 timmar
  • Varav schemalagda studier: 54 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Nylund Christer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2006-08-25 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning