Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge insikter och kunskaper i research och manus
för dokumentärt material och fiktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att behärska de centrala begreppen inom manus, samt att tillämpa dessa i sitt eget skrivande för både dokumentär och fiktion.

Innehåll

Kursen inleds med en workshop (datum meddelas).

Förkunskaper

Sommaruppgift inlämnas vid terminstart (datum meddelas). Tag kontakt med E-post: jan.nals@arcada.fi för detaljerad information.

Mer information

Kursen samföreläses med kursen MK-2-127 Manus och Regi: Manus för fiktion

Litteratur

VÄLJ EN AV DE FÖLJANDE BÖCKERNA:

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

A Poetics for Screenwriters (2001): Lance Lee
University of Texas Press

Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are (2007) Elokuvan Runousoppi - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot.
Helsingfors: LIKE.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkänd tent
Examination 2 Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Lindfors Kauko
 • Lyytikäinen Leila
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan
 • Ollus Daniela

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 15:00 - 17:00 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-10-23 09:15 - 15:00 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-10-29 10:30 - 12:30 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-11-05 09:15 - 15:00 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-11-15 09:15 - 15:00 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-11-21 09:15 - 14:00 C350 Manusproduktion Nåls Jan
2019-11-28 12:00 - 17:00 C350 Manusproduktion Cantell Saara
2019-12-10 09:15 - 15:00 C350 Manusproduktion Cantell Saara
2019-12-12 09:00 - 13:00 C350 Manusproduktion Cantell Saara
2019-12-13 09:15 - 15:00 C350 Manusproduktion Deltagare: Saara Cantell Cantell Saara
Nåls Jan
2019-12-17 09:00 - 13:00 C350 Manusproduktion Cantell Saara
2019-12-18 09:00 - 13:00 C350 Manusproduktion Cantell Saara

Kurs och studieplanssökning