Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge insikter i de för broadcast produktion specifika processerna med beaktande av olika programtypers specialkrav och använda plattformer. Analys och diskussion av dagsaktuella program inom olika genren. Planering och utveckling av en flerkameraproduktion för studiomiljö med specifikt innehåll också för internet.

Läranderesultat

Ger färdigheter att förstå produktion i olika Broadcastmiljöer av olika slag och storleksklass.
Ge insikter i de för flerkameraproduktion specifika processerna
med beaktande av olika programtypers specialkrav.

Innehåll

Föreläsningar, workshop, övningar, planering av produktion.

Förkunskaper

Kursen Reportage och inslag eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Ivan Cury: Directing & Producing for Television
Gerald Millerson: Television Production

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:

Närvaro min 80%
Godkända uppgifter
Deltar aktivt i planeringen av kursproduktionen

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Grabber Klaus
 • Hallgren Niclas
 • Nordström Fred
 • Nyroos Jenny

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 13:00 - 16:00 Produktion i broadcastmiljö Tillfälle att besöka en studioflerkamera inspelning. Besök anmäls på förhand enligt separat information av kursens föreläsare Jenny Nyroos. Under kursen erbjuds också andra möjligheter för dem som inte kan delta nu. Ett dylikt besök ingår i kurskravet. Nordström Fred
Nyroos Jenny
2019-09-09 09:15 - 15:00 A311 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-09-13 13:15 - 15:30 A303 Produktion i broadcastmiljö (på musikhuset) Ahonen Mirko
2019-09-16 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-09-18 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-09-20 10:15 - 12:30 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-09-23 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-09-25 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-09-27 10:15 - 12:30 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-09-30 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-10-02 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-10-07 13:15 - 15:00 A311 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-10-09 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-10-11 13:15 - 15:30 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-10-14 09:15 - 15:00 A311 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-10-15 10:15 - 12:30 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2019-10-21 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2019-10-22 10:15 - 12:30 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning