Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att utvidga kompetensen inom flerkamera produktion

Läranderesultat

Att studenten får praktisk erfarenhet av att producera program med flerkamerateknik och att kommunicera med andra yrkesgrupper i en TV-studio. Att kunna analysera program ur olika genrer.

Innehåll

Deltagande i studioproduktion vid DINA under höstterminen. Planering, analys och feedback.

Förkunskaper

281 Grundkurs i studioproduktion

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursen hålls i samband med studioproduktioner och -sändningar för DINA. Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Litteratur

Enligt anvisning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Basgruppsarbete - 6 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 101 timmar
  • - 18 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Mård Tommy
  • Nåls Jan

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen inleds med kick-off

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning