Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten en ytlig kunskap om vad produktion av film innebär.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs bör studerande ha tillräcklig kunskap för att kunna producera enklare elevproduktioner samt fungera som produktionsassistent i ett professionellt filmteam.

Innehåll

Producentens olika roller
Produktionspersonalens olika uppgifter
Litet av varje produktionspersonalen bör veta
Att producera dokumentärer
Att producera drama
Att producera magasinprogram
Hur lär man sig
Arcadas produktionsprinciper i skolproduktioner

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Första produktionsboken (Alf Hemming, nätpublikation)
Producing (Charlotte Worthington, AVA Publishing)
The Film Director's Team (Alain Silver & Elizabeth Ward, Silman - James Press, Los Angeles)
Ordbok för filmare (Roland Sterner, FilmhusFörlaget AB)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 54 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 33 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Självstudier - 36 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd skriftlig tentamen

Lärare

Hemming Alf

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ASTA / ARBS

Examinationsformer

2012-12-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning