Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten en
stabil teoretisk grund i video- och audio- samt grundläggande berättarteknik, för att göra en
fortsatt skapande verskamhet möjlig.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna de
grundläggande begreppen inom ljud och videoteknik

Innehåll

Ljud:

 • Mikrofoner, förstärkare, mixern o effekter.
 • Videokamerans ljudegenskaper, ENG ljud grunder.
 • Grunderna i studioarbete
 • Digitalteknik och synkronisering
  Video:
 • exponering
 • bildberättandets grunder
 • videokamerans basfunktioner
 • fältarbete

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Dykhoff,Klas. Ljudbild eller Synvilla
Liber, ISBN:91-47-06552-4

Single-camera video production (5th edition), Robert b.
Musburger, Focal Press 2005, ISBN
0240807065

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro på föreläsningar (80%)
Godkända övningsuppgifter i grupp
Godkänd tentamen

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-11-04 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning