Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studeranden att se film och analysera olika rollkaraktär, deras funktioner enligt olika modeller.

Dramaturgiska benämningarna gås igenom och de blir vertyg med vilka man kan diskutera om film och filmmanus.

Studenten blir nyfiken för filmens historia och ser dess påverkan på nytida film.

Filmen har filosofi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till några dramaturgiska schabloner som verktyg att analysera film.

Studenten känner filmens historia och den tekniska utvecklingen, konventionerna i narrativa filmer.

Studenten lär sig de alla olika typer av filmanalys: från Munsterberg till genderanalys.

Innehåll

Förbererande lektioner med exempel och några schabluner.

Filmanalys enligt model i grupper. Grupperna visar filmen och sin analys.

Gemensamma tittningar på flera filmer -> diskussion.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

inga

Litteratur

Ges vid kursstarten

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 100 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Skriftliga arbeten - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • 2012-09-05 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning