Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att genom olika övningar utveckla den dynamiska process som kan uppstå i spelet mellan fantasi/kreativitet och den text som kommer ut på skärmen/pappret

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten lärt sig metoder för ett fantasifullt och kreativt skrivande som är användbart i det professionella arbetet.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar om att skriva och kortare och längre skrivövningar. Processkrivning. Lektion 1 Om konsten att komma åt sin fantasi. Eget skrivande Krokiskrivning, stafettskrivning, parskrivning Lektion 2 Berättarperspektiv, vem är huvudperson Lektion 3 Att skriva fram sina karaktärer Lektion 4 Dialog, konversation, dramatiskt tal Lektion 5 Bilder. Vilken historier gömmer sig bakom bilden? Lektion 6 Dikter. Egna och andras. Vilka associationer kan dikten bidra med? Lektion 7 Den personliga upplevelsen formulerad som ett kåseri, reportage eller fiktion. Lektion 8 Den fantasiegande nyheten. Vad finns för underliggande historier förborgade i en artikel/nyhet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

ingen

Litteratur

Välj ut en bok om att skriva. Det finns en uppsjö av böcker i ämnet. T.ex Skriv, av Bente Clod, Alfabeta Bokförlag I textens rum av Karl Lindqvist/Elisabeth Norin och många andra....

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande: Tre dikter Tre prator/dialoger Tre kortnoveller En berättelse om en egen upplevelse Referat och recension av en bok om att skriva. En essä

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-11-22 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning