Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Att fokusera på fiktionens och dess specifika problem och möjligheter. Att genom eget skrivande komma till insikter som är användbara i processerna kring manusproduktion av spelfilm.

Läranderesultat

- Studenten ska efter genomgången kurs, genom egen manusproduktion ha tillgodogjort sig kunskaper som visar att denne har kapacitet att skriva manus för i huvudsak spelfilm

Innehåll

- Manusproduktion. I huvudsak fiktion. Filmvisning, diskussion, analys och associationer kring dramaturgin i filmerna och i det egna manusarbetet Lektionerna fokuserar på studenternas arbeten kring begrepp som: Karaktärer Relationer Konflikt/problem Handling Dialog Miljö Vändpunkter Planteringar Anslag Förmedlad och oförmedlad information

Förkunskaper

- Studenten ska ha kunskaper motsvarande MK2-007 Dramaturgi och Retorik

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

Att skiva för film, Kjell Sundstedt, Ordfront Story, Robert McKee Att skriva filmmanus, Fredrik Lindqvist

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Att skriva tre kortfilmsmanus

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Cantell Saara

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-05-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning