Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten grundläggande
förståelse och en begreppsapparat om marknadsföring inom
kulturbranschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna tillämpa grundläggande marknadsföringsmetoder inom
olika organisationer inom kulturbranschen

Innehåll

Praktisk och teoretisk genomgång av marknadsföring och
specifikt marknadsföring inom kulturbranschen.(fria fältet) samt
branding

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Aktiv närvaro förutsättning för bedömning

Litteratur

Se itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Marknadsundersökningar samt rapportering av dessa (BUU-dagen)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Examination

1. Närvaro och aktivitet (10p)
2. Uppgifter under kursens gång (30p)
3. Den skriftliga delen av slutexaminationen (40p)
4. Den muntliga delen av slutexaminationen (20p)

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2019-12-12 - Tentamina
 • 2019-12-22 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-30 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 14:00 - 15:30 D173 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
Lohi Noora
Silin Richard
2019-10-31 12:30 - 15:00 A311 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-05 12:30 - 15:00 B328 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-07 12:30 - 15:00 B326 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-12 12:30 - 15:00 B326 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-14 12:30 - 15:00 B328 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-19 12:30 - 15:00 A511 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-26 12:30 - 15:00 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Träff vid YLE enligt instrukioner på itslearning Bäck Maria
2019-11-29 14:00 - 21:30 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-11-30 08:30 - 20:00 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-12-05 12:30 - 15:00 B328 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2019-12-12 12:30 - 16:00 Ingen lektion i Marknadsföring idag! Sjukdomsfall! Bäck Maria
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning