Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall förstå den
kreativa branschen och känna till olika ekonomiska verktyg för
sitt
producentarbete

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • Känna till olika juridiska personer och hur det påverkar
  verksamheten
 • Känna till branschspecifika mekanismer och förtjäningsgrunder
 • Behärska ekonomiplanering och känner till lagstiftningen kring
  dessa
 • Förstå verksamhetsformerna inom den offentliga, den tredje,
  och
  den företagsekonomiska samt
  företagarsektorn och kan gestalta centrala utvecklingslinjer inom
  dessa sektorer

Innehåll

Redovisning
Företagsformer
tredje sektorn
kommunala sektorn

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ej relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

artiklar
itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Uppgifter under och mellan närstudietillfällena

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

1 Tentamen 11 maj
2. bokföringsuppgift (obligatorisk workshop den 4 maj)
3. Obligatorisk närvaro enligt institutionens policy och uppgifter under och
mellan sessionerna

Examinationerna väger jämnt sinsemellan

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • 2016-05-11 - Tentamina
 • 2016-05-04 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning