Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att repetera matematikkunskapen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att hantera matematikstudier på Arcada

Innehåll

Pre-Calculus

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Nätbaserade - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 100 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning