Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att den studerande ska

 • bli bekant med sannolikhetsbegreppet och kunna
  lösa praktiska problem i ämnet.
 • förstå vad derivata betyder och kunna använda
  den i beräkningar.
 • bli bekant med rötter och logaritmer samt
  fördjupa sin kunskap i differentialkalkyl.
 • lära sig att lösa trigonometriska ekvationer
  samt bli bekant med talföljder.
 • lära sig att integrera och beräkna areor och
  volymer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • förstå sannolikhetsbegreppet
 • kunna utföra beräkningar med enkla
  sannolikhetsfördelningar, speciellt
  normalfördelningen.
 • förstå begreppen gränsvärde, kontinuitet och
  derivata.
 • mha derivatan bestämmma polynomfunktioners
  förlopp och gränsvärden
 • derivera sammansatta funktioner
 • känna till trigonometriska rekursionsformler
 • lösa praktiska problem med hjälp av aritmetiska
  och geometriska talföljder och summor.
 • känner till begreppen primitiv funktion och
  integral.
 • kan utföra area- och volymberäkningar mha
  integralkalkyl.

Innehåll

Sannolikhet och statistik
Derivata
Rot- och logaritmfunktioner
Trigonometriska funktioner och -talföljder
Integralkalkyl

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Differential- och integralkalkyl

Mer information

All additional info can be found on
Itslearning website.

Litteratur

Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 6
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 7
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 8
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 9
Kontkanen-Westermark m.fl.; Ellips 10

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams 40% each + 20% homework
pass mark 50%

Lärare

Durbo Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-24

Examinationsformer

2014-10-24 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning