Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Give a good knowledge of budgeting and costing methods and processes for different types of organizations.

Läranderesultat

The student understands the place of internal (management) accounting in the organization. The student is able to prepare budgets and various other calculations for management use within a company. The student is able to calculate product or service costs using different methods and understands the demands on the cost accounting systems used.

Innehåll

Income statement budgeting Balance sheet budgeting Cash flow budgeting Product/service costing Systems and processes for management accounting

Förkunskaper

Financial Accounting or similar

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

To be dealt with at the course kick-off

Litteratur

Three choices: 1. Cost Accounting: A Managerial Emphasis Charles T. Horngren & Others 12th ed. 2006 Pearson Prentice Hall 2. Cost Accounting: A Managerial Emphasis Charles T. Horngren & Others 11th ed. 2003 Pearson Prentice Hall 3. Financial & Managerial Accounting Charles T. Horngren, Walter T. Harrison,Jr. M. Suzanne Oliver International Edition, 3rd ed. 2012 Pearson Prentice Hall Other materials also to be used. To be communicated and/or handed out during the course.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam and report. Details issued at the course start

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning