Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är at får studenterna att förstå skillnaden i beteende mellan olika grupper av konsumenter och hur dessa skillnader påverkar all marknadsföring i praktiken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att planera och att utföra små reklamkampanjer både på lokal och på global nivå.

Innehåll

Konsument beteende, reklam

Förkunskaper

Marknadsföring, Marknadsföring 2, Internationell handel

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Aktivt deltagande i undervisningen önskas!

Litteratur

Solomon, M. R. 2009. Consumer Behaviour. Prentice Hall.

Russell, T. J. & R. Lane. 2005. Kleppner's Advertising Procedure. Prentice Hall

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-10-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning